Praksisudvalgets konference om Det nye uredelighedssystem – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Praksisudvalget > Konferencer > PU-konference om det n...

Praksisudvalget holder konference om Det nye uredelighedssystem

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns Universitet (Praksisudvalget) afholder onsdag den 4. oktober 2017 kl. 14.00 – 17.00 konferencen ”Det nye uredelighedssystem” – i anledning af den nye ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v.”, som netop er trådt i kraft 

Konferencen har til formål at belyse og drøfte den nye uredelighedslov ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v.”, der trådte i kraft den 1. juli 2017. I forbindelse med den nye uredelighedslov er der oprettet et nævn for videnskabelig uredelighed (Nævnet for Videnskabelig Uredelighed). Nævnet skal behandle de sager, der vedrører videnskabelig uredelig, mens de sager, der omhandler tvivlsom forskningspraksis, skal løses af den involverende forskningsinstitution.

Konferencen består af temaer: ”Normerne/de materielle regler” og ”Det nationale og det institutionelle niveau – arbejdsdeling og procedurer”.

I relation til det første tema, ”Normerne/de materielle regler”, vil der blandt andet blive drøftet, om ”Lov om videnskabelig uredelighed” ændrer de videnskabsetiske standarder, hvordan loven trækker grænsen mellem fusk og sjusk, og hvad loven betyder for praksisudvalgenes opgaver. I relation til det andet tema, ”Det nationale og institutionelle niveau – arbejdsdeling og procedurer”, vil der blandt andet blive drøftet sagsgange, arbejdsdeling og procedurer, hvordan sagerne skal håndteres af universiteterne, og hvad praksisudvalgenes rolle vil være henset til den nye lov og det nye nævn.

Som spørgsmål under temaerne kan nævnes:

  • Loven fastlægger rammerne for håndtering af ”videnskabelig praksis” og ”tvivlsom forskningspraksis”, men hvad dækker disse begreber over?

  • Hvad er definitionen af et ”videnskabeligt produkt”?

  • Hvordan forholder andre danske universiteter sig til de nye regler?

  • Hvad har udenlandske universiteter af erfaringer med sager om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis?

  • Hvordan ser de private virksomheder på de nye regler? Det kan hertil nævnes, at privatfinansieret forskning er medtaget i den nye lov.

Tilmelding og program

Konferencen foregår onsdag den 4. oktober 2017 kl. 14.00-17.00 i Auditorium 1 (Hovedbygningen), Frue Plads 4, 1017 København K.

Læs mere: Se programmet for konferencen her.

Konferencen er åben for alle, men tilmelding er påkrævet.