Sagsbehandling – Københavns Universitet

Praksisudvalget > Sagsbehandling

Praksisudvalgets sagsbehandling

Praksisudvalget har som en af sine opgaver at afgive indstilling om konkrete sager, der vedrører brud på god videnskabelig praksis, men som ikke er så vidtgående, at der er tale om egentlig videnskabelig uredelighed. Sidstnævnte hører under Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), som er placeret under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Hvis en sag bliver forelagt Praksisudvalget, og udvalget skønner, at sagen vedrører egentlig videnskabelig uredelighed, vil klager blive henvist til at tage sagen op over for UVVU.

Der er ikke nogen skarp grænse for, hvornår et brud på god videnskabelig praksis har karakter af egentlig videnskabelig uredelighed. Som tommelfingerregel kan man sige, at der foreligger videnskabelig uredelighed, hvis der er tale om forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt (jfr. nærmere §§ 2-3 i bekendtgørelse af 20. april 2009 om UVVU).

Du kan læse mere om Praksisudvalgets sagsbehandling i boksen til højre på siden (pdf).