Praksisudvalgets konference om Fælles forfatterskaber

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) afholdt tirsdag den 19. maj 2015 kl. 13.00 – 16.00 - som led i udvalgets almindelige forpligtelse til at tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis - konferencen "Fælles forfatterskaber".

Ingen kan være uenige i, at hvis to personer har ydet væsentlige bidrag til en videnskabelig artikel eller bog, så skal de begge stå på artiklen eller bogen som medforfattere. I praksis er der dog på tværs af Københavns Universitet meget store forskelle med hensyn til medforfatterskaber. Fx er det på store dele af SCIENCE og SUND normen, at vejledere står som medforfattere på ph.d.-studerendes arbejder, mens det på store dele af HUM, SAMF, JUR og TEOL er normen, at de ph.d.-studerende står som eneforfattere. 

Disse forskelle bunder selvfølgelig til en vis grad i forskellige måder at organisere forskningen på, hvor megen natur- og sundhedsvidenskabelig forskning involverer samarbejde omkring eksperimenter og dataindsamling; mens forskningen på andre områder i højere grad kan gennemføres på individuel basis. Dette er dog langt fra hele forklaringen – der er givetvis også meget forskellige normer for, hvad der skal til for at være medforfatter. 

Disse normer bliver nu udfordret – senest med Uddannelses- og Forskningsministeriets Code of Conduct for Research Integrity. Her fremlægges normer for tildeling af forfatterskaber, som skal gælde for alle danske forskere. Desuden pålægges KU og andre danske forskningsinstitutioner at gennemføre en politik for, hvad der kræves for at være forfatter til en videnskabelig publikation og en politik for håndtering af forfatterskabskonflikter. Praksisudvalget er af rektoratet blevet bedt om at formulere et oplæg til sådanne politikker.

Læs mere: Se programmet for konferencen her.