Fælles normer for fælles forfatterskaber?

Konference den 19. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i Alexandersalen, Bygningsnummer 701, Bispetorvet 1-3. 1167 København K.

Program

Ordstyrer: Professor og næstformand i Praksisudvalget Peter Sandøe (SCIENCE/SUND)

TID

BESKRIVELSE

13.00

Velkomst og indledning

Professor og formand for Praksisudvalget Thomas Riis (JUR)                                

13.15

Udviklingen i normer for fælles forfatterskaber
Institutleder Hanne Andersen (SCIENCE)

13.30

Medforfatterskab og samarbejde i grupper på tværs af fag
Professor, prorektor Thomas Bjørnholm

”Erfaringer med principper for medforfatterskab og samarbejde i grupper på tværs af fag – et forskerperspektiv”  

Thomas Bjørnholms indlæg tager udgangspunkt i hans egne erfaringer som forsker og forskningsleder. Indlægget vil således ikke handle om rektoratets ledelsesmæssige fokus på, at alle holder sig til gældende regler/principper for medforfatterskab.

13.45

14.00

Hvordan er praksis på SUND og SCIENCE?

Professor Liselotte Højgaard (SUND)

Professor Michael Sørensen (SCIENCE)

14.15

Plenumdebat   

14.30

Pause

 

14.45

     

15.00

Hvordan er praksis på HUM og JUR?

Prodekan Julie Sommerlund (HUM)                    
 

Professor Mads Bryde Andersen (JUR)

15.15
   
  

Værdien af fælles forfatterskaber

Lektor Klemens Kappel (HUM) 

15.30

Plenumdebat   

 

15.45

Afrunding ved ordstyreren

16.00

Lettere traktement