Forretningsorden 

På Praksisudvalgets møde den 5. februar 2014 fastsattes en forretningsorden til brug for udvalget.

I boksen til højre på siden kan du læse Praksisudvalgets forretningsorden i pdf format.