Forretningsorden 

På Praksisudvalgets møde den 4. februar 2021 fastsattes en forretningsorden til brug for udvalget.

I boksen til højre på siden kan du læse Praksisudvalgets forretningsorden i pdf format.