Opfølgning på betænkningen fra udvalget vedr. regler om god videnskabelig praksis (UGVP)

På sit møde den 6. december 2011 besluttede universitetets bestyrelse, at det videre arbejde med (UGVP-betænkningen) skulle overdrages til Praksisudvalget suppleret med eksempelvis to medlemmer fra UGVP.

Bestyrelsen har efterfølgende på sit møde den 13. marts 2012 tilkendegivet, at det forventes, at forhold vedr. forskningsdata (organisering, strukturering og opbevaring heraf) indgår i arbejdet.

Praksisudvalget har suppleret sig med professor Jens Rehfeld (SUND) og professor Peter Harder (HUM). Det udvidede praksisudvalg benævnes herefter UPU.

Arbejdet vedrører i korte træk følgende forhold:

  1. Kulturændring (herunder forskningsdata) - høring af AR om betænkning og ideer - drøftelse med ledelse - evt. høring - indstilling
  2. Regler - udarbejdelse af forslag/justering af eksisterende regelsæt for Praksisudvalget - høring af akademiske råd - drøftelse med rektor - indstilling - udstedelse
  3. "Whistleblower/"named person" (W/NP) - udarbejdelse af rapport - høring af de akademiske råd - drøftelse med ledelse - indstilling

UPU afholdt d. 26. november 2012 konferencen "Efter Penkowa - hvordan styrker Københavns Universitet god videnskabelig praksis?".

UPU afrapporterede til universitets bestyrelsen i februar 2013.

Læs mere herom i boksen til højre på siden.