God publiceringspraksis - publiceringsfrihed og normer for god publicering

Konference på Københavns Universitet, onsdag 7. november 2007, kl. 13.00-16.45

Publiceringsfriheden indgår som en væsentlig del af forskningsfriheden og den akademiske frihed. Den enkelte forsker har ret til at publicere sine forskningsresultater, herunder ret til at vælge publikationsform. Denne ret modsvares af pligten til at forske og publicere forskningsresultater, og det er i den forbindelse at der gælder mere eller mindre faste normer for god publicering – normer, som bestemmer hvad der kan publiceres hvor og hvornår og med hvilken effekt.

Udvalget vedr. god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) vil med denne konference sætte fokus på de spørgsmål og problemer, som opstår ved en skærpelse og harmonisering af normerne for god publicering – hvad enten det gælder publicering i bog- eller artikelform, med videnskabelige eller formidlingsmæssige formål for øje, eller som led i rekvireret forskning eller meritforskning, og hvad enten det gælder om at dokumentere forskningens kvantitet eller dens kvalitet og relevans.

Konferencens tema

God publiceringspraksis – publiceringsfrihed og normer for god publicering

Publiceringsfriheden indgår som en væsentlig del af forskningsfriheden og den akademiske frihed. Den enkelte forsker har ret til at publicere sine forskningsresultater, herunder ret til at vælge publikationsform. Denne ret modsvares af pligten til at forske og publicere forskningsresultater, og det er i den forbindelse at der gælder mere eller mindre faste normer for god publicering – normer, som bestemmer hvad der kan publiceres hvor og hvornår og med hvilken effekt.

Der er givetvis forskellige opfattelser af, hvad der skal forstås ved god publiceringspraksis på de forskellige hovedområder. Sådanne traditionsbestemte opfattelser af god publiceringspraksis udfordres imidlertid af et stigende pres for såvel en skærpelse som en harmonisering af kravene til publicering og dokumentation af forskningens kvalitet og relevans. Det er et pres, som i sidste ende også kan virke tilbage på publiceringsfriheden som en begrænsning af samme.

Udvalget vedr. god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) vil med denne konference sætte fokus på de spørgsmål og problemer, som opstår ved en skærpelse og harmonisering af normerne for god publicering – hvad enten det gælder publicering i bog- eller artikelform, med videnskabelige eller formidlingsmæssige formål for øje, eller som led i rekvireret forskning eller meritforskning, og hvad enten det gælder om at dokumentere forskningens kvantitet eller dens kvalitet og relevans.

Som nogle hovedspørgsmål, som temaet for denne konference rejser, kan nævnes:

  1. Hvad forstås ved målestokkene ”kvalitet” og ”relevans”?
  2. Hvordan bør parametre for kvalitet og relevans vægtes?
  3. Er opnåelse af eksterne bevillinger et kvalitetsparameter?
  4. Kan bibliometriske metoder altid anvendes med mening?
  5. Bør forskningsresultater altid publiceres internationalt?
  6. Er monografier ikke lige så gode som tidsskriftartikler?
  7. Hvordan organiseres samarbejdet om fælles publikationer?
  8. Hvordan og i forhold til hvem skal kvalitetskontrollen gennemføres?
  9. Hvor går grænsen mellem forskningspublicering og forskningsformidling?

På konferencen vil repræsentanter for de enkelte fakulteter tage disse spørgsmål op i forhold til de normer og standarder, der er gældende på deres respektive områder. Oplæggene er herved grupperet i to afdelinger for henholdsvis de ”tørre” og de ”våde” fag, hvor problemstillingen erfaringsmæssigt giver sig forskellige udtryk. Herudover henholdsvis indledes og afsluttes konferencen af indlæg ved professorerne Peter Blume, Det Juridiske Fakultet, og Liselotte Højgaard, Rigshospitalet. Der vil selvfølgelig være mulighed for efterfølgende debat, hvor både deltagere og oplægsholdere kan stille spørgsmål og kommentere konferenceindlæggene. Mødeleder er praksisudvalgets formand, professor Carsten Henrichsen, Det Juridiske Fakultet.

Se program for konferencen her