Praksisudvalgets konference om interessekonflikter i akademisk forskning

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns Universitet (Praksisudvalget) afholdte torsdag den 18. november 2021 konference om interessekonflikter i akademisk forskning.

Konferencen blev afholdt som led i Praksisudvalgets almindelige forpligtelse til at tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis.

Forskning og uddannelse er universiteternes raison d’être. Universiteterne har forskningsfrihed, og den frihed bør udøves uafhængigt af særinteresserer. Men hvad stiller man op, hvis der opstår en interessekonflikt for den enkelte forsker, institut eller center i forhold til et forskningsprojekt eller måske mere generelt til hele forskningsfelter?

Målet med konferencen var at stille skarpt på en række hyppigt forekommende interessekonflikter og drøfte løsninger herpå – generelt og inden for særlige forskningsområder.

Konferencen afsluttedes med en debat med forskere fra et bredt spændende tværsnit af fagområder som inspiration til det videre arbejde med at håndtere interessekonflikter.

Konferencen foregik mandag den 18. september 2021 kl. 14.00-17.30. Konferencen blev afholdt i Festsalen, Frue Plads 4, 1017 København K.

Program

Se programmet for konferencen her.

Oplæg fra konferencen

Mads Bryde Andersen: Interessekonflikter som juridisk og forskningsetisk problem

Heine Andersen: Institutionel afhængighed - og ledelsens rolle

Peter Sandøe: Forskningsfrihed under ansvar