Praksisudvalgets konference om Forskere i dobbeltroller

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) afholder onsdag den 10. februar kl. 13.00-16.30 konferencen "Forskere i dobbeltroller".

Konferencen har til formål at belyse og drøfte emnet "Forskere i dobbeltroller" og består af temaerne "Forskernes økonomiske interesser" og "Brug af titler m.v.".

Fælles for temaerne er således troværdighed - såvel den enkelte forskers som Københavns Universitets.

I relation til temaet "Forskernes økonomiske interesser" manifesterer spørgsmålet sig typisk som en interessekonflikt mellem på den ene side forskningens frihed og objektivitet og på den anden side dels forskernes privatøkonomiske interesser, dels forskningssponsorernes kommercielle eller politiske interesser med risiko for deraf følgende direkte eller indirekte økonomisk pression.

Som spørgsmål i denne forbindelse kan nævnes: Er det tilstrækkeligt, at førende tidsskrifter forlanger, at økonomiske interesser skal deklareres i forbindelse med publikationer? Hvordan skal Københavns Universitet stille sig i forhold til tidsskrifter, som ikke stiller krav om en sådan deklaration? Hvordan skal Københavns Universitet stille sig til de tilfælde, hvor forskere optræder i forhold til en bredere offentlighed i forbindelse med emner, hvor de har særlige økonomiske interesser? Er der behov for en videregående deklaration af økonomiske interesser? Afhænger behovet for åbenhed af faget, de fremsatte synspunkter, eller om der er tale om formidling (brevkasser og lignende)? Hvad skal gælde i forhold til sponsordeklarationer?

I relation til temaet "Brug af titler m.v." er det centrale spørgsmål, i hvilket omfang forskere må udtale sig med titel og institution, når de udtaler sig om forhold, der falder uden for deres fagområde - og som de kan tænkes at have forskellige former for personlige, herunder politiske og religiøse, interesser i.

En diskussion af emnet kan eksempelvis tage udgangspunkt i de gældende regler på området og forholdet til princippet om ytringsfrihed: Den institutionelle troværdighed indebærer et anerkendelsesværdigt behov for at kunne undertrykke abnorme og usaglige synspunkter, men hvordan finder man nærmere grænserne, samt hvem håndhæver reglerne og hvordan?

Se programmet for konferencen "Forskere i dobbeltroller" her