Penge, magt og objektivitet - Hvordan skal universiteterne håndtere interessekonflikter?

Konference 10. Juni 2014 kl. 15-18 i Alexandersalen

Arrangeret af Københavns Universitets Udvalg for God Videnskabelig Praksis

Årets konference drejer sig om god praksis i forbindelse med håndtering af mulige konflikter mellem på den enes side forskernes loyalitet over for eller påvirkning af eksterne sponsorer og/eller samarbejdspartnere og på den anden side hensynet til forskningens objektivitet. Der fokuseres på såvel kommercielle som offentlige (myndigheder) samarbejdspartnere og sponsorer.

Baggrunden for konferencen er, at KUFIR, der har KUs samarbejde med virksomheder og myndigheder som en del af sit ressortområde, ønsker at vedtage normer for god praksis med baggrund i indspil fra Praksisudvalget.

Konferencen skal give indspil til Praksisudvalgets arbejde med emnet. Efter konferencen udarbejder Praksisudvalget et forslag til normer for god praksis på området, som videregives til KUFIR.

Plan for konferencen

Indledning

Professor og formand for Praksisudvalget Thomas Riis (JUR).................15.00-15.15

1. hovedemne: Håndtering af kommercielle interesser

Professor Peter Gøtzsche (SUND)…………………………….……………...................15.15-15.30
Professor Peter Schwarz (SUND)...…………………………………….…....................15.30-15.45
Spørgsmål og diskussion …… ……………..…………………...…..………...................15.45-15.55

2. hovedemne: Håndtering af interesser i forhold til myndigheder og politikere 
Professor Bo Jellesmark Thorsen (SCIENCE)………………….……....................15.55-16.10
Professor Mikkel Vedby Rasmussen (SAMF).…………………..........................16.10-16.25
Professor Nils Holtug (HUM) ……….……………….…………….…...........................16.25-16.40
Spørgsmål……………………………………………………………..……………........................16.40-16.50

Opsamling: Veje til håndtering af interessekonflikter i forskningen

Lektor Klemens Kappel (HUM)…..………………………………………........................16.50-17.05
Spørgsmål………………………………………………………………...................................17.05-17.15

Afrunding ved ordstyreren ……………………………………………........................17.15-17.30

Fælles spisning …………………………………………………………………...........................17.30-18.00

Ordstyrer: Professor og næstformand i Praksisudvalget Peter Sandøe (SCIENCE/SUND)

Konferencen var åben for alle ansatte og studerende ved Københavns Universitet