Praksisudvalgets konference om etiske spørgsmål ved universitetsforskeres medieoptræden

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns universitet (Praksisudvalget) afholder torsdag d. 1. december konference om etiske spørgsmål ved universitetsforskeres medieoptræden.

Foruden pligten til at forske og undervise er formidling og bidrag til den offentlige debat hovedopgaver for universitetsforskeren.

Hvor formidling omfatter en bred vifte af opgaver, som udføres over for forskellige dele af samfundet (fx produktion af populære faglige fremstillinger og deltagelse som eksperter i medier og i sagkyndige råd og nævn mv.), er det lidt vanskeligere at sætte ord på, hvorledes universitetsforskeren forventes at deltage i den offentlige debat. Og endnu vanskeligere er det at afgrænse de faglige og etiske grænser, der bør være for denne debatdeltagelse.

Praksisudvalgets konference i 2022 har til formål at bringe nogle af de etiske spørgsmål, der opstår i den del af forskerens virke, der finder udtryk i formidling og debat i offentlige medier, når forskeren stiller sig til rådighed for interviews eller selv afsender bidrag til den offentlige debat, fx i form af kronikker og podcasts.

Konferencen afvikles med fire hovedtemaer, hvor der gives indlæg og efterfølgende afholdes debat med forskere fra et bredt spænd af fagområder, for at få belyst de etiske spørgsmål så godt som muligt

Konferencen foregår tordag den 1. december 2022 kl. 15.00-17.30, og afholdes i Festsalen, Frue Plads 4, 1017 København K.

Program

Se programmet for konferencen her.