Praksisudvalgets konference om studerende i forskning på Københavns Universitets BA- og KA-uddannelser

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns Universitet (Praksisudvalget) afholdt mandag den 16. september 2019 kl. 14.00 – 17.00 konference om studerende i forskning på universitetets BA- og KA-uddannelser.

Konferencen blev afholdt som led i Praksisudvalgets almindelige forpligtelse til at tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis.

Forskning er grundlaget for og hjertet i det moderne universitets virke. Særkendet ved universitetsuddannelserne er den forskningsbaserede undervisning. I lyset af det, er det vigtigt at involvere de studerende i forskning – hvad enten de skal bruge deres uddannelse uden for forskningsverdenen, eller de vælger en forskerkarriere.

Det fremgår tillige af Københavns Universitets strategi, ”Talent og samarbejde”, for universitets udvikling frem til 2023, at Københavns Universitet blandt andet vil fokusere på områderne ”uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis”, samt ”tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent”.

Målet med konferencen var, at inspirere til øget inddragelse af studerende i forskning og samtidig kortlægge og foreslå løsninger på de problemstillinger vedrørende god videnskabelig praksis, som dette kan give anledning til. Med hensyn til det sidste blev der fokuseret på temaerne ”Forfatterskab og ejerskab til data” samt ”datamanagement”.

Afsluttende var der en fælles drøftelse af det videre arbejde med at inddrage de studerende i forskning på en måde, så det sikres at forskningsintegriteten er i højsædet.

Konferencen foregik mandag den 16. september 2019 kl. 14.00-17.00. Konferencen blev afholdt i Festsalen, Frue Plads 4, 1017 København K.

Læs mere: Se programmet for konferencen her