Praksisudvalgets konference om undervisning i god videnskabelig praksis på Københavns Universitets BA- og KA-uddannelser

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns Universitet (Praksisudvalget) afholdt onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14.00 – 17.00 konference om undervisning i god videnskabelig praksis på universitetets BA- og KA-uddannelser.

Ifølge ’Den danske kodeks for integritet i forskning’ (’The Danish Code of Conduct for Research Integrity’) skal bachelor- og kandidatuddannelserne indeholde en introduktion til principperne for integritet i forskning og ansvarlig forskningspraksis. Kodeksen er en national adfærdskodeks udarbejdet af Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er tiltrådt af Københavns Universitet.

Praksisudvalget har fået indsigt i undervisningsaktiviteter på de forskellige fakulteter og kan konstatere, at undervisningen foregår på meget forskellige måder. Undervisning i god videnskabelig praksis og god studiepraksis foregår på introforløb, i kurset videnskabsteori, i introduktion til bachelor- og kandidatspeciale samt på diverse metodekurser. Det kan også konstateres, at der er store forskelle på de enkelte uddannelser i forhold til, hvor systematisk og omfattende undervisningen er.

Konferencen havde til formål at belyse og drøfte undervisning i god videnskabelig praksis og god studiepraksis på bachelor- og kandidatniveau. Konferencen ville endvidere belyse de studerendes viden om og forståelse af god praksis, samt udviklingen af målrettet undervisning i ansvarlig forskningspraksis og god studiepraksis til bachelorstuderende.

Afsluttende var der en drøftelse af behovet for fælles krav og retningslinjer på området.

Konferencen foregik onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14.00-17.00 i Auditorium 1, Frue Plads 4, 1017 København K.

Læs mere: Se programmet for konferencen her.