Det Udvidede Praksisudvalgs konference

Efter Penkowa - hvordan styrker Københavns Universitet god videnskabelig praksis?

26 november 2012 kl. 13.45-17.10, Anneks B, Studiegården

Det Udvidede Praksisudvalg afholdt den 26. november 2012 - efter opdrag fra Universitetets bestyrelse  - konference om god videnskabelig praksis med temaerne Kulturændring, Forskningsdata samt Whistleblower og named person.

Nedenfor ses programmet for konferencen. I boksen til højre er det muligt at hente oplægsholdernes slideshows.

Program

Kl. 13.45 - 13.50:                   Velkomst: Formand for Praksisudvalget, Jens Schovsbo

Kl. 13.50 - 14.00:                   Indledning: Bestyrelsesformand, Nils Strandberg

Kl. 14.00 - 14.50:                   Tema 1: Kulturændring

 • Indledning: Formand for Praksisudvalget, Jens Schovsbo 
 • ”Uredelighed og videnskabelig kultur”: Medlem af Praksisudvalget, Klemens Kappel (Det Humanistiske Fakultet)
 • ”Hvad kan man opnå gennem undervisning i god videnskabelig praksis?”: Næstformand i Praksisudvalget, Peter Sandøe (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)
 • Plenumdebat

Kl. 14.50 – 15.50:                    Tema 2: Forskningsdata

 • Indledning: Medlem af Praksisudvalget, Harald Severin Hansen (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)
 • ”Sikring af data”: Specialkonsulent Lars Holm Rasmussen (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet)
 • ”Opbevaring af socialvidenskabelige forskningsdata”: Lektor Lars Holmberg (Det Juridiske Fakultet)

Kl. 15.50 - 16.00:                   Pause

 Kl. 16.00 - 17.00:                   Tema 3: Whistleblower og named person

 • Indledning: Formand for Praksisudvalget, Jens Schovsbo
 • ”Hvilke regler skal iagttages, når man behandler personoplysninger i Whistleblower-systemer?”: Professor Henrik Udsen (Det Juridiske Fakultet)
 • ”Skærpet overvågning eller beskyttelse af forskningsmiljøet?”: Medlem af Det Udvidede Praksisudvalg, Peter Harder (Det Humanistiske Fakultet) 
 • Plenumdebat

Kl. 17.00 - 17.10:                   Afslutning/opsamling: Formand for Praksisudvalget, Jens Schovsbo

Kl. 17.10:                               Lettere traktement