Praksisudvalgets konference om Det nye uredelighedssystem

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns Universitet (Praksisudvalget) afholdt onsdag den 4. oktober 2017 kl. 14.00 – 17.00 konferencen ”Det nye uredelighedssystem” – i anledning af den nye uredelighedslov, der netop er trådt i kraft.

Konferencen havde til formål at belyse og drøfte den nye uredelighedslov ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v.”, der trådte i kraft den 1. juli 2017. I forbindelse med den nye uredelighedslov er der oprettet et nævn for videnskabelig uredelighed (Nævnet for Videnskabelig Uredelighed). Nævnet skal behandle de sager, der vedrører videnskabelig uredelighed, mens de sager, der omhandler tvivlsom forskningspraksis, skal løses af den involverede forskningsinstitution.

Konferencen bestod af temaerne: ”Normerne/de materielle regler” og ”Det nationale og det institutionelle niveau – arbejdsdeling og procedurer”.

I relation til det første tema, ”Normerne/de materielle regler”, blev det blandt andet drøftet, om ”Lov om videnskabelig uredelighed” ændrer de videnskabsetiske standarder, hvordan loven trækker grænsen mellem fusk og sjusk, og hvad loven betyder for praksisudvalgenes opgaver.

I relation til det andet tema, ”Det nationale og institutionelle niveau – arbejdsdeling og procedurer”, blev der blandt andet drøftet sagsgange, arbejdsdeling og procedurer, hvordan sagerne skal håndteres af universiteterne, og praksisudvalgenes rolle i det nye system.

Som spørgsmål under temaerne kan nævnes:

  • Loven fastlægger rammerne for håndtering af ”videnskabelig praksis” og ”tvivlsom forskningspraksis”, men hvad dækker disse begreber over?
  • Hvad er definitionen af et ”videnskabeligt produkt”?
  • Hvordan forholder andre danske universiteter sig til de nye regler?
  • Hvilke erfaringer har de nordiske universiteter med sager om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis?

Konferencen foregik onsdag den 4. oktober 2017 kl. 14.00-17.00 i Festsalen (Hovedbygningen), Frue Plads 4, 1017 København K.

Læs mere: Se programmet for konferencen her.