Program – Københavns Universitet

Det nye uredelighedssystem

Konference den 4. oktober 2017 kl. 14.00-17.00 i Festsalen (Hovedbygningen), Frue Plads 4, 1017 København K

Program:

Ordstyrere:
Tema 1: Professor og formand for Praksisudvalget Thomas Riis (JUR)

Tema 2: Professor og næstformand i Praksisudvalget Peter Sandøe (SCIENCE/SUND)

TID

BESKRIVELSE

14.00

Velkomst og indledning

Professor og formand for Praksisudvalget Thomas Riis (JUR)                                


Tema 1: 

Normerne/de materielle regler

14.15

Hvordan defineres og gradueres afvigelser fra god praksis i den nye lov?

Professor og næstformand i Praksisudvalget Peter Sandøe (SCIENCE/SUND)

14.30

Hvordan ser systemet ud i Sverige sammenlignet med Danmark?

Professor Nils-Erik Sahlin, Lunds Universitet

14.45

Hvad betyder den nye lov for praksisudvalgenes opgaver?

Professor og formand for Praksisudvalget, Søren Friis Hansen, Copenhagen Business School

15.00

Plenumdebat

15.15

Pause


Tema 2: 

Det nationale og det institutionelle niveau – arbejdsdeling og procedurer

15.30

Kompetence- og arbejdsdeling mellem praksisudvalgene og Uredelighedsnævnet

Specialkonsulent Mathias Willumsen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

15.45

Muligheder og udfordringer set fra Københavns Universitets synsvinkel

Professor og formand for Praksisudvalget Thomas Riis (JUR)

16.00

Muligheder og udfordringer set fra DTUs synsvinkel

Specialkonsulent Merian Skouw Haugwitz fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Afdeling for Forskning og Relationer

16.15

Muligheder og udfordringer set fra Aarhus Universitets synsvinkel

Professor og formand for Praksisudvalget Palle Bo Madsen, Aarhus Universitet

16.30

Plenumdebat

16.45

Afrunding ved ordstyreren

17.00

Lettere traktement