Praksisudvalgets sagsbehandling

Praksisudvalget har som en af sine opgaver at vurdere, om anmeldelser modtaget af Praksisudvalget vedrører tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed.

Praksisudvalget behandler og afgiver udtalelse i sager om tvivlsom forskningspraksis. Begrebet tvivlsom forskningspraksis forstås som brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.

Sager om videnskabelig uredelighed oversendes af Praksisudvalget til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som er placeret under Uddannelse- og Forskningsministeriet. Videnskabelig uredelighed omfatter fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.