Praksisudvalget

Sagsbehandling

Praksisudvalget behandler sager om god videnskabelig praksis. Læs mere om udvalgets sagsbehandling her.

Regler og vejledning

Der er udarbejdet et regelsæt for god videnskabelig praksis ved Københavns Universitet. Se reglerne her.

Forretningsorden

På Praksisudvalgets møde den 5. februar 2014 fastsattes en forretningsorden til
brug for udvalget. Læs Praksisudvalgets forretningsorden her.