Praksisudvalget

Velkommen til Praksisudvalget ved Københavns Universitet. Udvalget behandler spørgsmål om god videnskabelig praksis

Sådan klager du til praksisudvalget

Sagsbehandling

Praksisudvalget behandler sager om god videnskabelig praksis. Læs mere om udvalgets sagsbehandling her.

Regler og vejledning

Der er udarbejdet et regelsæt for god videnskabelig praksis ved Københavns Universitet. Se reglerne for god videnskabelig praksis her.

Forretningsorden

På Praksisudvalgets møde den 5. februar 2014 fastsattes en forretningsorden til brug for udvalget. Læs Praksisudvalgets forretningsorden her.