Hvis du vil indsende en klage til Praksisudvalget:

Hvis du vil indsende en anmeldelse til Praksisudvalget i forbindelse med mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, skal du udfylde nedenstående blanket og vedlægge de bilag, som du støtter anmeldelsen på.

Blanket til brug ved indsendelse af anmeldelse til Praksisudvalget ved Københavns Universitet (Word)

Særligt om plagiering:

Hvis anmeldelsen om videnskabelig uredelighed særligt vedrører mistanke om plagiering, er det vigtigt, at det videnskabelige produkt vedlægges, dvs. den tekst (fx en publiceret artikel), hvori der påstås at være plagieret.

I denne tekst skal du markere dele, der påstås at være plagiat. Ved hver markering skal du indsætte en note, som angiver fra hvilken kilde og hvorfra i den pågældende kilde, der er plagieret. Både fremhævelsen og noter kan indføjes ved brug af standardfunktionaliteter i Acrobat Reader. Også andre værktøjer kan benyttes, fx PDF Annotator, Bluefire Reader og GoodReader.

Den tekst, der påstås at være plagieret fra, skal vedlægges særskilt. Også heri skal du markere den plagierede tekst og indsætte de steder, hvor den plagierede tekst findes i det videnskabelige produkt.

Alle tekster, der er relevante for anmeldelsen, vedlægges i fuld længde i en PDF-fil. Filen bør være af en sådan kvalitet, at der kan kopieres elektronisk fra den. Om muligt bør der vedlægges PDF-filer, der muliggør tekstgenkendelse.

Hvis anmeldelsen vedrører flere tilfælde af plagiering, bør den indeholde præcise oplysninger om hvert enkelt tilfælde.

Særligt om medforfatterskab og anden kreditering:

Hvis anmeldelsen om tvivlsom forskningspraksis særligt vedrører manglende kreditering i et produkt (fx i en artikel), er det nødvendigt at vedlægge omfattende dokumentation for denne manglende kreditering.

Hvis anmeldelsen angår en klage om, at du uretmæssigt ikke er tildelt medforfatterskab, skal du vedlægge dokumentation for, at du har ydet et væsentligt bidrag til forskningen, der ligger til grund for produktet.

Hvis anmeldelsen angår en klage om, at du ikke er blevet anerkendt på behørig vis, fx under taksigelser (acknowledgement), skal du vedlægge dokumentation for, at du har ydet vigtigt arbejde eller et intellektuelt bidrag, som har påvirket den rapporterede forskning. Der henvises herved til pkt. 4(1) i Den danske kodeks for integritet i forskning.

Med henblik på at løfte bevisbyrden for den manglende kreditering kan det være relevant at fremlægge e-mails, der viser forskningens udvikling, og eventuelle kontrakter indgået mellem dig og de andre involverede forskere.

Anmeldelsens indsendelse:

Blanketten udfyldes og sendes sammen med evt. bilag til Praksisudvalgets Sekretariat via e-mailen herunder. 

E-mail: praksisudvalget@adm.ku.dk