Regler og vejledning

På denne side har Praksisudvalget samlet KU's regler for god videnskabelig praksis, den gældende lovning på området, KU's retningslinjer samt de væsentligste vejledninger om god videnskabelig praksis. 

KU's regler for god videnskabelig praksis

Praksisudvalget varetager løbende spørgsmål vedrørende god videnskabelig praksis på universitetet. Universitetets første regelsæt om god videnskabelig praksis er fra den 11. april 2005, og blev ændret pr. 1. september 2007. Pr. 1. september 2013 trådte et nyt regelsæt i kraft.

Københavns Universitets regler for god videnskabelig praksis

Formålet med disse regler er at sikre og fremme god videnskablige praksis på Københavns Universitet. 

Praksisudvalget har desuden udgivet en pjece med praktiske råd vedrørende god videnskabelig praksis, som kan findes herunder: 

Lovgivning

Lov om videnskabelig uredelighed
- Den nye lov om videnskabelig uredelighed gældende fra 1. juli 2017.

Bekendtgørelsen om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
- I den officielle bekendtgørelse kan man bl.a. læse om Udvalgenes komptenceområder samt sanktionsmuligheder.

Persondataloven 
- Persondatalovens regler gælder for forskningsmateriale, der vedrører behandling af personoplysninger. Persondatalovens § 5 opstiller nogle generelle principper, for den dataansvarliges behandling af personoplysninger, herunder regler for opbevaring.

KU's retningslinjer

Københavns Universitets kodeks for god videnskabelig praksis i
forskningssamarbejder med eksterne parter

Københavns Universitets kodeks for forfatterskaber

Københavns Universitets kodeks for myndighedsbetjening

Generelle vejledninger

Danish Code of Conduct for Research Integrity
- En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning, der skal hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis.

European Code og Conduct - European Science Foundation
- European Science Foundation præsenterede på den anden verdenskonference om forskningsetik i 2010 denne Code of Conduc

The Singapore Statement on Research Integrity
- Et produkt af den anden verdenskonference om "research integrity". Der er ikke tale om et officielt og juridisk bindende dokumnent, men en fælles referenceramme for, hvad der forstås ved god videnskabelig praksis for forskere i hele verden.

Internationale vejledninger

The Concordat to Support Research Integrity
- Denne vejledning er udarbejdet i Storbritanien af det overordnede organ "Universities UK, der har over 130 medlemmer blandt de engelske universiteter og colleges"

The University of Cambridge Guidelines on Good Scientific Practice

Research Documentation at Karolinska University - a Handbook

Medizinische Universität Wien "Good Scientific Practice" (OBS! på tysk)

Ethics in Research and Publications - Make your research count. Publish Ethically
- Denne hjemmeside er lavet i et samarbejde mellem et hold af internationale eksperter fra bl.a. Bergen og den globale organisation Elsevier. På hjemmeside kan man bl.a. finde  de hyppigste årsager til ufrivillig videnskabelig uredelighed.  

Specifikt om det "våde område"

UVUU vejledning i god videnskabelig praksis 2009
- Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har udarbejdet en opdateret udgave af "Vejledninger i God Videnskabelig  Praksis  med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab" 

Specifikt om det "tørre" område

Dansk Data Arkiv (DDA)
- Der er mulighed for (og i nogle tilfælde pligt til) at aflevere data til Dansk Data Arkiv. DDA er et nationalt serviceorgan for den samfundsbeskrivende videnskab.