Regler og vejledning

På denne side har Praksisudvalget samlet Københavns Universitets regler for ansvarlig forskningspraksis, den gældende lovning på området, Københavns Universitets retningslinjer samt de væsentligste vejledninger om ansvarlig forskningspraksis. 

Københavns Universitets regler om håndtering af sager om tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed

Praksisudvalget varetager løbende spørgsmål vedrørende ansvarlig forskningspraksis på universitetet. Universitetets første regelsæt om god videnskabelig praksis er fra den 11. april 2005, og blev ændret pr. 1. september 2007, pr. 1. september 2013 og igen pr. d 6. december 2019.  Den 1. juli 2021 trådte et nyt regelsæt i kraft.

Københavns Universitets regler om håndtering af sager om tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed

Formålet med disse regler er at sikre og fremme ansvarlig forskningspraksis på Københavns Universitet.

Praksisudvalget har desuden udgivet en pjece med praktiske råd vedrørende god videnskabelig praksis, som kan findes herunder: 

Lovgivning

Lov om videnskabelig uredelighed
- Lov om videnskabelig uredelighed gældende fra 1. juli 2017.

Databeskyttelsesforordningen og lov om supplerende bestemmelser til databeskyttelsesforordningen
- Databeskyttelsesforordningens regler finder anvendelse i forhold til Praksisudvalgets behandling af sager. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og e) opstiller nogle generelle principper, for den dataansvarliges behandling af personoplysninger.

Københavns Universitets retningslinjer

Københavns Universitets kodeks for god videnskabelig praksis

Københavns Universitets kodeks for god videnskabelig praksis i forskningssamarbejder med eksterne parter

Københavns Universitets kodeks for forfatterskaber

Københavns Universitets kodeks for myndighedsbetjening

Generelle vejledninger

Den danske kodeks for integritet i forskning
- En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning, der skal hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis.

Vancouver-reglerne
- Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals

European Code of Conduct - European Science Foundation
- European Science Foundation præsenterede på den anden verdenskonference om forskningsetik i 2010 denne Code of Conduct

The Singapore Statement on Research Integrity
- Et produkt af den anden verdenskonference om "research integrity". Der er ikke tale om et officielt og juridisk bindende dokument, men en fælles referenceramme for, hvad der forstås ved god videnskabelig praksis for forskere i hele verden.

Internationale vejledninger

The Concordat to Support Research Integrity
- Denne vejledning er udarbejdet i Storbritannien af det overordnede organ "Universities UK, der har over 130 medlemmer blandt de engelske universiteter og colleges"

The University of Cambridge Guidelines on Good Scientific Practice

Research Documentation at Karolinska University - a Handbook

Medizinische Universität Wien "Good Scientific Practice" (OBS! på tysk)

Ethics in Research and Publications - Make your research count. Publish Ethically
- Denne hjemmeside er lavet i et samarbejde mellem et hold af internationale eksperter fra bl.a. Bergen og den globale organisation Elsevier. På hjemmeside kan man bl.a. finde de hyppigste årsager til ufrivillig videnskabelig uredelighed.  

Arkivreglerne

Dansk Data Arkiv (DDA)
- Der er mulighed for (og i nogle tilfælde pligt til) at aflevere data til Dansk Data Arkiv. DDA er et nationalt serviceorgan for den samfundsbeskrivende videnskab.