Praksisudvalget ved Københavns Universitet

Praksisudvalget er et udvalg nedsat af rektor, der har til opgave at behandle spørgsmål om god videnskabelig praksis.

Udvalgets medlemmer udpeges af fakulteternes akademiske råd blandt universitetets professorer og lektorer således, at der er et medlem repræsenteret fra hvert af universitetets seks fakulteter, hvoraf to af fakulteterne Science og Sund, blandt sine medlemmer dog hver har to medlemmer repræsenteret.  Medlemmerne udpeges for en 3-årig periode. Udvalget vælger en formand og en næstformand.

Praksisudvalget har til opgave at

  • bidrage til at klargøre de eksisterende normer for god videnskabelig praksis

  • tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis

  • afgive indstilling om konkrete sager

Praksisudvalget afgiver årligt en beretning om sin virksomhed. Årsberetningen for 2015 og 2016 er slået sammen og kan findes i boksen til højre på siden.