Praksisudvalgets sekretariat 

Jon Christian Reinbeck

Gruppeleder, chefkonsulent

TLF +4535222626

DIR +4535331036

E-mail: jon@adm.ku.dk