Praksisudvalgets behandling af personoplysninger

Information til den registrerede

Københavns Universitet er dataansvarlig for de personoplysninger, som Praksisudvalget modtager og indhenter i forbindelse med sager, som Praksisudvalget håndterer og behandler efter lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Personoplysningerne behandles efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og e).

Praksisudvalget vil i forbindelse med sagens behandling indhente de oplysninger der er nødvendige for sagens behandling. Dette vil almindeligvis være oplysning om CPR-nummer, navn, adresse, ansættelsesforhold, uddannelse og e-mailadresse.

Praksisudvalget kan registrere, behandle og udveksle oplysninger med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og sagens parter med henblik på at behandle sagen efter lovgivningen. Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som Praksisudvalget behandler om dig, og til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles. Praksisudvalgets sekretariat kan kontaktes sikkert på følgende måde:

  • Via e-boks (digital post) til: Københavns Universitet, CVR-nummer: 29 97 98 12, att.: Praksisudvalgets sekretariat
  • Via sikker e-mail til: rektorsekretariatet@adm.ku.dk, att.: Praksisudvalgets sekretariat
  • Via almindelig post til: Rektorsekretariatet, Nørregade 10, PO BOX 2177, 1077 København K, att.: Praksisudvalgets sekretariat

Du kan læse mere om Københavns Universitets håndtering af personoplysninger her: https://informationssikkerhed.ku.dk/politik/

Københavns Universitet har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@adm.ku.dk

Klage over Praksisudvalgets behandling af personoplysninger kan sendes til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk